X. ČÁST

PŘÍLOHY – PŘEHLEDY
Prostorové a časové zařazení gravettienu
Kulturní oblast gravettienu
Lokality popisovaných hrobů
Lokality popisovaných sošek
Výčet základního lidského chování
Speciální výčet chování člověka v střední fázi mladého paleolitu
Některé základní psychické mechanismy negativně ovlivňující nebo i zcela blokující racionální úsudek při hodnocení schopností paleoetnik (dle abecedy)
Některé základní psychické mechanismy negativně ovlivňující nebo i zcela blokující racionální úsudek při hodnocení schopností paleoetnik (řazení podle společných znaků)
Některé možnosti postupu proti základním negativním psychickým mechanismům blokujícím úsudek při hodnocení schopností paleoetnik

Literatura

Konzultanti
Poděkování