VII. ČÁST

Srovnávací materiály mimo přímou personu

NEPŘÍMÁ PERSONA
Souvislost mezi nepřímou personou a přímou personou v etologickém materiálu
Souvislost mezi nepřímou personou a přímou personou v archeologickém materiálu
Malé objekty
Atributy – předměty naznačující roly ve společnosti

Živé objekty
Velké prostorové objekty a situace jako persona
Závěr