IX. ČÁST

Závěrečná hodnocení
Náhled na materiál a evoluční teorie
Persona gravettienu se tedy drží tohoto koridoru
Závěr
Propagace

Persona a kultura v běhu času

Vyhodnocení z pozice výtvarníka
Nejrozšířenější mechanismus zkreslení představy o dávných etnikách….
Prognózy

Poznámka závěrem – STÍN JUNGOVI PERSONY