© Antropark 2006, Illustrations © Libor Balák, Persona - odhalená tvář pravěku

© Aktualizace Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák - Persona - odhalená tvář pravěku

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz 

 

HROBY - obecně

...na hrob šamana se pak nazpět navrší hlína, druhá polovina přelomené paličky se na něj položí a umístí se sem buben... Tato situace provázející šamanské hroby Sibiroidů velmi  připomíná nálezovou situaci mužského hrobu Brna II.

Nejdůležitější hroby gravettienu jsou nejvhodnější pro stanovení vnější persony. 

Pro zpracování persony byly základním materiálem tyto hroby gravettienské kulturní tradice. Nahoře nálezy z Itálie (Barma Grande, Grimaldi), pod nimi z Ruska (Sungir) a dole z Moravy (Dolní Věstonice). (Další dva hroby z Moravy /Brno II, Předmostí/ byly pro personu zničeny, protože nebyly pořízeny jejich přesné nálezové fotografie ani přesné nákresy.)

 

Italské hroby nejsou tak dobře dokumentačně a publikačně zpracované a dostupné jako ruské hroby ze Sungiru. Proto nemohly být zpracovány do podoby rekonstrukčních transformací a napodobenin. Například část kosti na čele tohoto člověka může být jak jehlice, dýka, hrot oštěpu, ale také jen nějaká zlomená kost. Chybí informace o lebce, její obrázky a dokumentace, stejně jako dokumentace k rozmístění perliček na hlavě.

 

Stejná situace je i u těchto dalších lidí z italských hrobů gravettienské kulturní tradice. V řadě odborných článků však chybí dostupná fotografická a kresebná dokumentace nálezových situací šperků a zdobení, jakožto i antropologická dokumentace. Ale pro pochopení samotné persony gravettienu jsou dané materiály postačující.

 

Mytologie  

Kdyby se tatáž situace, jako u persony sošek, neopakovala v gravettienských hrobech (a hrobech s gravettienskou tradicí) mohli bychom se domnívat, že persona dekorativnosti a upravenosti je jen určitou fikcí, přiřknutou výhradně soškám v rámci nějaké konkrétní plošné mytologie samotnými gravettienci, kteří nemají nic společného s opravdovými lidmi. Mimochodem, že s mytologií musíme vážně počítat nejméně už od aurignacienu, dokládá soška umělé fantazijní bytosti kombinující člověka a lva ne nepodobné staroegyptským mytologickým božstvům se zvířecími hlavami. Právě v oblasti pohřbů a umění registrujeme společné prvky jedné z mytologií. Registrujeme protipólně orientované sošky muže a ženy, které jsou však nějak vzájemně spojeny a to v Gagarinu na východě Evropy a podobné v Itálii (kde je protipólem ženy jakýsi hadovitý tvor). Na stejném principu sledujeme  protipólně uložené gravettienské mrtvé, taktéž vzájemně spojené a to v Rusku a na Moravě. Na mysl mi přichází Jungova protipólnost povah a stínů typů povah, které se přitahují, ba přímo už obsahují mužský i ženský princip. Sošky z Ruska i z Itálie mohou klidně sloužit k této Jungově představě jako naprosto názorná a velmi zdařilá ilustrace.

 

Mytologická postava lva-člověka dokládá existenci mytologie už pro předchozí kulturní epochu.

 

 

 

               II. část - výběr 

          Předchozí          Další

 

 

   

    Zpět na hlavní stranu

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

  

   Zpět do Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz  

© Antropark 2006, Illustrations © Libor Balák, Persona - odhalená tvář pravěku

© Aktualizace Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák - Persona - odhalená tvář pravěku