I. ČÁST

Kapitola 1

Úvodem

 

Kapitola 2

Důvod z pohledu výtvarníka
Síla konvence
Individuálně subjektivní obraz světa

 

Kapitola 3

Postoj psychologů
Proč a co očekáváme od persony?
Názorné srovnání
Pro každého jiný metr?
Dodnes vládne chaos
Další důvody
Specifikace muzeologické prezentace
Čas

 

Kapitola 4

Cejch
Doplnění
Konflikt
Řešení

 

Kapitola 5

Co je to persona podle C. G. Junga a v psychologii obecně
Persona a její organický základ
Persona a hodnocení genetické výbavy
Jungova persona ve světle ,,vnímání sebe sama“

 

Kapitola 6

Vymezení určité persony určitou kulturou
Kurt Luin a Elen Lengerová
Poznámky ke vztahu psychologie a prehistorie
Psychologie a paleolitický materiál
Psychologie a prehistorikové

 

Kapitola 7

Psychologie a malířství
Čas pro personu
Persona jako zbraň ve válce zesměšňování a hanobení
Historie
Poprvé
Tváří v tvář  největšímu objevu z mladého paleolitu

 

Kapitola 8

Hledání a nasměrování
Snahy o celkový zvrat - oblast propagace…  ,,padá to mezi dvě židle“
Konspirace
Mravní závazek
Proč?

 

Kapitola 9

Před finále
Práce s archeologickým materiálem

 

 

 

   

    Zpět na hlavní stranu

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

  

   Zpět do Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz  

© Antropark 2005, Illustrations © Libor Balák, Persona - odhalená tvář pravěku

© Aktualizace Antropark 2012, Author and Illustrations © Libor Balák - Persona - odhalená tvář pravěku