V. ČÁST

Řemeslná úroveň
Atypická kumulace artefaktů
Vliv společnosti vzhled řemeslných artefaktů
Individuální přístup
Kulturní zastínění průmyslovou výrobou
Výtvarná úroveň
 

Konstrukční úroveň
Znalost zdrojů