IV. ČÁST

TEXTIL
Vzory-nepřímá spojitost se vzory na archeologickém materiálu
Otisky textilu na kostech
Další otisky textilu na kosti – schodněnská lebka
Poznámka k schodněnské lebce na okraj

Otisky textilií v pálené hlíně – VÁLKA SUKNA
Úvodem
Otisky textilu se představují
Experiment
Kvalita čitelnosti otisků
Stav materiálu
Pochybnosti
Vyjasnění
Realita na vlastní pěst
Jiné alternativní vysvětlení
Zpátky k Adovasiovi
Vysychání
Poznámka k požáru
Charakter mezinárodního kolektivu

Texty u fotografií ukazují
Typy proplétání
Další typy otisků
Poznámka
Oblasti kolem otisků textilu
Doporučení k dalšímu zpracování
Reakce na článek
Archeologové se svléknou, brigádníci zůstanou oblečeni

Další díl telenovely-Válka sukna
Role redakcí odborných periodik
Jiné další šetření otisků textilu
Způsoby řešení krize ve Válce sukna

První konflikt ve Válce sukna
Přímé doklady textílií
Podstata Války sukna a dalších podobných válek
Kdy se rozčilovat…?

,,Rekonstrukce" v praxi

Přímé doklady textilu a provaznictví
Textil, parazité a genetika
Textil a sociobiologie
Textil a turetův syndrom
Vyhodnocení textilu a jeho dokladů
Syndrom chlapáka
Poznámka k textiliím a oděvům z obecného pohledu rekonstrukční paleoetnologie